Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor

Spolek VIVO

Letošní koncert pro VIVO  se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018, srdečně zveme! Poslechnete si krátký koncert a budete seznámeni s činností a hospodařením spolku.

Spolek VIVO působí při ZUŠ V. Kaprálové od roku 1996. Výhradním cílem spolku je podpora vzdělávacích a kulturních aktivit ZUŠ.

Finanční prostředky, které spolek VIVO získává právě od Vás, rodičů a přátel školy, jsou použity výhradně pro děti navštěvující naši školu. A proto Vás i ve stávajícím školním roce prosíme o spolupráci a finanční podporu našich aktivit.

Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo na transparentní účet spolku VIVO: 2900316165/2010  (Fio banka)

Děkujeme za vaši ochotu a štědrost a těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce.

19.11. - Žákovský koncert / 18:00 Koncertní sál školy
20.11. - Koncert bývalých žáků p. uč. Čermákové / 18:00 Koncertní sál školy
22.11. - Koncert pro VIVO / 18:00 Koncertní sál školy
29.11. - Oborový koncert strunných nástrojů / 18:00 Koncertní sál školy
03.12. - Oborový koncert dechového oddělení / 18:00 Koncertní sál školy
05.12. - Mikulášský žákovský koncert / 18:00 Koncertní sál školy
06.12. - Taneční představení v divadle BARKA / 18:00 Sv. Čecha 35a
10.12. - Koncert pro Kociánku / 10:15 Centrum Kociánka
11.12. - Vystoupení v Semilasse  / 14:00 Semilasso Brno
12.12. - Společný koncert se Zuš E. Suchoňa z Bratislavy / 17:00 Koncertní sál školy

Naši žáci na soutěžích

Na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze 26. – 27. 10. 2018 získalo Tango Sexteto del Sur pod vedením Petra Zámečníka zlaté pásmo a stalo se vítězem kategorie X. Gratulujeme! Diplom Tango Sexteto del Sur

Na prestižní mezinárodní klavírní soutěži Amadeus Brno 1. – 3. 11. 2018 získal Martin Bajer 2. cenu ve IV. kategorii a Samuel Bína 3. cenu v VI. kategorii. Oba žáky na soutěž připravil Martin Fišl. Diplom Martin Bajer   Diplom Samuel Bína

Na klavírní soutěžní přehlídce „Mozart opět v Olomouci“ 2018 získala v kategorii II. b naše žákyně Berenika Kučerová pod vedením Martina Fišla zlaté pásmo. Gratulujeme! Diplom Berenika Kučerová

Elektronické žákovské knížky

Pokud máte zájem o používání elektronických žákovských knížek, požádejte svého učitele, aby vám poslal přístupová hesla.

Přihlásit se potom můžete zde.