Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor

 

Zveme vás na

koncert Hraje celá rodina 31. 1. 2019 v 18 hod, sál školy

 

 

Fotografie z našich akcí

Do školní galerie jsme přidali fotografie z tanečního představení v Barce 6. 12. 2018 zde a zde ,

ze společného koncertu se ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava 12. 12. 2018 zde

a z Adventního benefičního koncertu pro varhany v kostele Královo Pole 18. 12. 2018 zde

 

 

Příspěvek od pojišťovny!

Kdo chce uplatnit potvrzení o zaplacení školného na tanečním oboru

k příspěvku na pohybovou aktivitu u zdravotní pojišťovny,

musí toto školné zaplatit hotově u paní ekonomky Přikrylové, Palackého 70 dveře č. 207.

Termín si domluvte telefonicky 541 213 946.

 

17.01. - Žákovský koncert / 18:00 Koncertní sál školy ( Služba: I. Sedláčková )
23.01. - Oborový koncert klavírního oddělení / 18:00 Koncertní sál školy ( Org: M. Fišl )
24.01. - Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na akordeon / 10:00 Koncertní sál školy
28.01. - Žákovský koncert / 18:00 Koncertní sál školy ( Služba: J. Tanečková )
28.01. - Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dech. nástrojů / 14:00 Koncertní sál školy
31.01. - Hraje celá rodina / 18:00 Koncertní sál školy ( org: M. Pidová, služba J. Michálek )
01.02. - Pololetní prázdniny 
11.02. - Jarní prázdniny ( 11. 2. - 17. 2. 2019 )
21.02. - Žákovský koncert / 18:00 Koncertní sál školy ( Služba: Š. Volfová )
22.02. - Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon / 09:00 Koncertní sál školy ( Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hry) )

Spolek VIVO

Spolek VIVO působí při ZUŠ V. Kaprálové od roku 1996. Výhradním cílem spolku je podpora vzdělávacích a kulturních aktivit ZUŠ.

Finanční prostředky, které spolek VIVO získává právě od Vás, rodičů a přátel školy, jsou použity výhradně pro děti navštěvující naši školu. A proto Vás i ve stávajícím školním roce prosíme o spolupráci a finanční podporu našich aktivit.

Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo na transparentní účet spolku VIVO: 2900316165/2010  (Fio banka)

Děkujeme za vaši ochotu a štědrost a těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce.

Naši žáci na soutěžích

Na interpretační soutěži Českého spolku dvouplátkových nástrojů 7. 12. 2018 Praha získal 2. místo v I. kategorii ve hře na fagot Denis Rakus pod vedením Pavla Feldmanna. Gratulujeme! Diplom Denis Rakus.

Na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze 26. – 27. 10. 2018 získalo Tango Sexteto del Sur pod vedením Petra Zámečníka zlaté pásmo a stalo se vítězem kategorie X. Gratulujeme! Diplom Tango Sexteto del Sur

Na prestižní mezinárodní klavírní soutěži Amadeus Brno 1. – 3. 11. 2018 získal Martin Bajer 2. cenu ve IV. kategorii a Samuel Bína 3. cenu v VI. kategorii. Oba žáky na soutěž připravil Martin Fišl. Diplom Martin Bajer   Diplom Samuel Bína

Na klavírní soutěžní přehlídce „Mozart opět v Olomouci“ 2018 získala v kategorii II. b naše žákyně Berenika Kučerová pod vedením Martina Fišla zlaté pásmo. Gratulujeme! Diplom Berenika Kučerová

Elektronické žákovské knížky

Pokud máte zájem o používání elektronických žákovských knížek, požádejte svého učitele, aby vám poslal přístupová hesla.

Přihlásit se potom můžete zde.