Kurzy

V rámci doplňkové činnosti školy pořádáme kurzy hromadné výuky pro pěti- až šestileté děti:  Veselé notičky, Veselá flétnička a Veselé housličky.  V kurzech si děti hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti. Výuka v kurzech začíná od října 2018. Rozvrhy kurzů zde

Kurz Veselé notičky bude ve školním roce 2018/2019 probíhat od října vždy ve čtvrtek  16.00 – 16.45 (1. skupina) nebo 16,50 – 17,35 (2. skupina). Kurz je zaměřen na obecné rozvíjení hudebnosti dětí a jejich smyslu pro rytmus.

Kurz Veselá flétnička bude ve školním roce 2018/2019 probíhat od října vždy v úterý  16.50 – 17.35 .
V kurzu se děti seznámí se základy hry na zobcovou flétnu:
• správný postoj a držení nástroje
• pomocí dechových cvičení se budou učit správným dechovým návykům a ovládání plynulého výdechu
• základy artikulace při hře
• naučí se hudbu nejen tvořit, ale hlavně poslouchat

Dále budou děti seznámeny se všeobecnými hudebními základy:
• co jsou noty, kde je zapisujeme a jak je mezi sebou rozeznáme
• nejenom zpěvem bude rozvíjena jejich celková hudebnost

Vyučující: Bc. Tereza Tomášková

Kurz Veselé housličky bude ve školním roce 2018/2019 probíhat od října vždy v pátek 13.20 – 14.05 .

V kurzu se děti seznámí se základy hry na housle a osvojí si správný postoj a držení nástroje. Dále se děti seznámí s všeobecnými hudebními základy.

Vyučující: Olga Učňová