Pedagogové

Borský Pavel, Bc. – violoncello, zpěv

Absolvoval konzervatoř v Brně, obor violoncello, ve třídě prof.V.Horáka a po té se začal věnovat sólovému zpěvu. Po maturitě v tomto oboru, rovněž na brněnské konzervatoři (prof. J. Janíčková), dokončil svoje studia na „Vysoké škole múzických umení“ v Bratislavě, ve třídě doc. M. Blahušiakové. Zúčastnil se několika mezinárodních mistrovských pěveckých kurzů např.pod vedením Evy Randové, Jitky Švábové, Iriny Kondratěnko, Kateřiny Beranové a dalších. Podílel se na mnoha hudebních či divadelních projektech doma i v zahraničí.

Boudjaoui Havlová Jana, MgA. – violoncello

V dětství působila ve folklórním souboru Brněnský Valášek a v souboru Musica Piffera, který se zaměřoval na renesanční hudbu. Navštěvovala také mnoho kurzů, např. Letní kurzy staré hudby ve Valticích, jazzové kurzy ve Frýdlantu v Čechách a mistrovské kurzy na JAMU. Na konzervatoři také hrála na saxofon v tanečním orchestru a v dechovém orchestru. Od roku 1998 do roku 2005 byla spolu s flétnistkou Petrou Klementovou členkou doprovodné skupiny Oko brněnského písničkáře Ivo Cicvárka. V té době také vystupovala s barokním orchestrem Capella Accademica.

Cvejnová Jana, MgA. – zpěv

Vystudovala Konzervatoř v Českých Budějovicích v oboru sólový zpěv, a dále JAMU v Brně pod vedením doc. Jaroslavy Jánské. Zpívala v Českém filharmonickém sboru Brno, se kterým nyní spolupracuje externě. Kromě výuky se věnuje muzikoterapii – v současné době vede muzikoterapii v Domově pro seniory v Tuřanech.

Čermáková Naděžda – klavír

Studovala na Konzervatoři v Brně obor varhany u prof. V. Bělského – absolutorium v r. 1975, obor klavír u prof. C. Klimeše – absolutorium v r. 1978. Průběžně se zúčastňuje dalšího vzdělávání pedagogů na klavírních seminářích na Konzervatoři v Brně.Za své pedagogické praxe se několikrát se svými žáky úspěšně zúčastnila klavírních soutěží MŠMT. Připravuje žáky na koncerty Brněnské klavírní mládí, Brněnští skladatelé dětem, na koncertíky v rámci klavírních seminářů na Konzervatoři v Brně apod.

Davidová Jana, PhDr. – klavír

Hře na klavír a sólovému zpěvu se učila na LŠU Antonínská. Od dětství veřejně vystupovala a zúčastňovala se soutěží. Již v osmi letech se stala členkou dětského pěveckého sboru Mladost, řízeného dirigentem Jaroslavem Dostalíkem. Se sborem jako sólistka prvního sopránu koncertovala, natáčela pro rozhlas i televizi nejenom u nás, ale i v zahraničí (v Maďarsku, SSSR, Jugoslávii, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, západním Německu a západním Berlíně).

Feldmann Pavel, Mgr. – fagot, zobcová flétna

Hru na fagot studoval na u Jaroslava Hýla a Jiřího Nykodýma na brněnské konzervatoři (1970−76), později na JAMU u Františka Svobody (1976−80). V letech 1980−81 působil ve Vojenském uměleckém souboru Bratislava, později byl členem operního orchestru v Opavě (1981−82), Janáčkovy filharmonie Ostrava (1982−85) a orchestru Národního divadla v Brně (od 1985).

Feldmannová Alena – zpěv, sborový zpěv

Připravujeme…

Feldmannová Marta, Mgr. – klavír, korepetice HO

Připravujeme…

Feldmann Petr, MgA. – klavír, korepetice HO

Základní hudební vzdělání získal na ZUŠ Vítězslavy Kaprálove pod vedením PhDr. Ludmily Vlkové, následně studoval na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Renaty Bialasové, kde v r. 2009 absolvoval druhým klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova se symfonickým orchestrem Konzervatoře Brno. 2009 – 2010 studoval na Ostravské univerzitě pod Vedením Doc. Elišky Novotné a Lukáše Michela, poté přestoupil na JAMU, kde studoval u Doc. Daniely Velebové, MgA.Heleny Suchárové – Weisser a MgA. Igora Ardaševa. JAMU absolvoval v roce 2015.

Fišl Martin, MgA. – klavír, korepetice HO

Hudební vzdělání získal ZUŠ Vítězslavy Kaprálové ve třídě prof. PhDr. Ludmily Vlkové. Následně absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Emila Leichnera. V roce 1996 se stal finalistou světové klavírní soutěže v USA v Salt Lake City. V roce 2001 se zúčastnil brněnské soutěže Leoše Janáčka a získal II. cenu a cenu za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů. Od roku 1994 pravidelně hraje premiéry současných českých autorů, zejména Marka Kopelenta, Ctirada Kohoutka, Jiřího Matyse, Petra Ebena, Eduarda Douši, Pavla Trojana a dalších. Od roku 2000 pravidelně koncertuje po celém světě.

Franková Irena, MgA. – skladba

Připravujeme…

Jandová Blanka, Mgr. – klavír

Základy klavírní hry získala na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové pod vedením PhDr. Ludmily Vlkové. Ve studiu pokračovala v klavírní třídě prof. Václava Šeffla na brněnské Konzervatoři, absolvovala v roce 1998. Následovalo studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: v roce 2002 složila státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, v roce 2003 ukončila magisterské studium Hudební vědy. V rámci mezifakultního studia absolvovala šest semestrů klavírní metodiky u prof. Aleny Vlasákové na JAMU. V současnosti si každoročně rozšiřuje vzdělání v rámci Klavírních sobot na brněnské Konzervatoři aj.

Jankovská Helena, Mgr. – zpěv, sborový zpěv

Absolventka JAMU Mgr. Helena Jankovská, okresní metodik, se věnuje výuce sólového, komorního a sborového zpěvu na ZUŠ V. Kaprálové, dlouhodobě pracuje s nevidomými žáky, kteří odchází pokračovat ve studiu zpěvu do Prahy na Konzervatoř pro slabozraké a nevidomé. Současně je prvním sbormistrem smíšeného sboru Mladí madrigalisté při gymnáziu Vídeňská v Brně, kde působí přes 20 let. Soustavně také sólově koncertuje, brněnští autoři psali a píšou pro její hlas (např. Miloslav Ištvan, Ivo Medek), natáčí CD (např. letos se podílela na CD ze skladeb V. Kaprála, kde nahrála výběr z jeho písní), její hlas můžete slyšet v nahrávkách z rozhlasu.

Klement Jiří, MgA. – saxofon, klarinet

Připravujeme…

Kopůncová Petra, Bc. – violoncello, hudební teorie a praxe

Základní hudební vzdělání získala na ZUŠ Veveří u p. uč. Věry Mikuláškové. Poté studovala na Konzervatoři Brno ve třídě prof. V. Horáka, kde v roce 2000 absolvovala Boccheriniho violoncellovým koncertem B dur. Následovalo studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity – obor barokní violoncello a provozovací teorie a praxe, které zakončila absolventským koncertem J. H. V. Voříška – Variace pro violoncello v roce 2006.

Komínková Martina, MgA. – zobcová flétna

Vystupuje jako sólistka s různými soubory (Duetto Nuovo) a orchestry (Czech Virtuosi a další). Je zakladatelkou (2010) a uměleckou vedoucí kvarteta zobcových fléten Flautas de Colores, se kterými vydala v roce 2014 CD Pall Mall.

Kovářová Dagmar – zobcová flétna

Ve výuce klade důraz na rozvíjení hudební fantazie, emotivnosti a estetický prožitek. Nedílnou součástí výuky je uchovávání a pěstování národní kulturní tradice – hra lidových písní. V hodinách vládne klidná, milá a přátelská atmosféra, nechybí trpělivost a porozumění, ale také důslednost a poctivá příprava. Velice oblíbenou součástí výuky je komorní hra a hra v kolektivu, též spolupráce s kolegy jiných oddělení, zaměřené na společné muzicírování. Ve výběru notového materiálu bere v potaz názory a osobní zájem žáků – základem je široká nabídka různých hudebních stylů a žánrů, od renesance až po tvorbu současnou.

Krausová Alžběta, BcA. – klavír

Připravujeme…

Krejčí Lukáš, MgA. – bicí nástroje

V roce 1995 je přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Jako hráč na bicí nástroje se účastní Trstěnických kurzů (2001) u lektorů T. Ondrůška (CZ),Jeffa Beera (D), Marka Pekarského (RUS) a prvních Dnů Ostravské Nové Hudby (2001). V roce 2001 je přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně do třídy Doc. Pavla Šumpíka a odb.as. Martina Opršála. Stává se tak členem Percussion ansamble JAMU s nímž se účastní např. festivalů: Mladé podium Karlovy Vary 2002, Marathon nové hudby Praha(Česká premiéra skladby Steve Reicha Music For 18 Musicians), Koncerty s Percussionansamble Stuttgart (A.Hölzky: Karawane).

Kříž Michal, Mgr. art. – klarinet, saxofon

Absolvoval Konzervatoř Brno (ve třídě Mgr. Lubomíra Bartoně), brněnskou JAMU (ve třídě doc. Víta Spilky) a VŠMU v Bratislavě (ve třídě Mgr. art. Jozefa Luptáčika, ArtD.). Od roku 2009 je členem orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Kromě hudby vážné se intenzivně věnuje i klezmeru, tedy tradiční židovské hudbě, v rámci brněnského souboru HaChucpa, a v neposlední řadě i autorským hudebně-divadelním projektům pod hlavičkou uměleckého seskupení Oktogon.

Michálek Jiří, MgA. – kytara

Připravujeme…

Mráčková Jarmila, Mgr. – varhany, cembalo

Studovala hru na klavír na Hudebním ústavu Bedřicha Smetany v Litomyšli u Emílie Votrubové, Pavla Čotka a Josefa Sedlaříka (1948−55). V roce 1955 nastoupila na brněnské gymnázium na Křenově ulici a současně navštěvovala hodiny klavíru u Boženy Muváruňkové na dnešní Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila (1955−58). V letech 1958−64 studovala hru na varhany na brněnské konzervatoři u Vladimíra Hawlíka, později na JAMU u Josefa Černockého (1964−68) a hru na cembalo u Vratislava Bělského. Za provedení skladby Fresky pro varhany od Klementa Slavického na absolventském koncertě obdržela cenu Českého hudebního fondu.

Mrazíková – Češková Jarmila, MgA. – klavír

Vystudovala klavírní hru na konzervatoři v Pardubicích ve třídách Aleny Vlasákové, Josefa Picka, Jany Turkové, Pavlíny Klokočníkové a magisterské studium absolvovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Aleny Vlasákové. Na tamější hudební fakultě se zabývala mimo jiné i hrou na cembalo, varhany a elektroakustické nástroje. Účastnila se mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů, kde konzultovala např. u Jiřího Skovajsy (ČR), Evy Fischerové (SR), Nelly Akopian (Anglie), Bernarda Ringeissena (Francie), Hanse Leygrafa (Rakousko), Tatiany Zagorowske (Rusko), ad..

Panuš Jaroslav, Dipl. um. – kontrabas, baskytara

Od mládí hra na cimbál, kytaru a později na kontrabas a baskytaru. Během studia na konzervatoři začala spolupráce s orchestrem Broln, výpomoci i trvalejší spolupráce s komorními i symfonickými orchestry a hra v různých jazzových, folklórních a folkových skupinách, což trvá dodnes. Nejvíce se dnes v oblasti hudební věnuje hře na kontrabas a baskytaru v menších, převážně akustických sestavách, výuce, studiové práci a spolupráci s divadly.

Pidová Michaela, Mgr. art. – klavír, korepetice HO

Absolventka JAMU v Brně a VŠMU v Bratislavě. Zúčastnila se řady interpretačních kurzů v Čechách i na Slovensku. Sólově i jako komorní hráč vystoupila v ČR, SR, Rakousku, Japonsku. Výuce hry na klavír se věnuje od roku 2000 nejprve na ZUŠ Břeclav, ZUŠ Velké Bílovice a od rokmu 2006 na ZUŠ V. Kaprálové.

Sapáková Jana – akordeon

V letech 1974−82 studovala hru na akordeon u Aloise Zouhara a zpěv u Heleny Halířové na LŠU v Mercově ulici v Brně. Později studovala hru na akordeon na brněnské konzervatoři (1982−88) u Jana Tesaře a Františka Lavičky. Pedagogicky i metodicky ji dále ovlivnili Marcela Slaná, Petr Zámečník, Josef Pančík a Pavel Feldmann. Působila na ZUŠ Jaroslava Kvapila (1986−97), kde vyučovala hru na akordeon a hudební nauku. Stejné obory vyučuje od roku 1997 na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Od roku 2011 se zde stala ředitelkou. Její akordeonová třída je jednou z předních u nás.

Sedláčková Irena, MgA. – kytara

Začala studovat hru na kytaru v roce 2003 na konzervatoři v Pardubicích. Po absolutoriu pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Martina Myslivečka. Svoje znalosti a schopnosti dále rozvíjela na mistrovských kurzech a workshopech, které vedli světově uznávaní kytaristé. Zásadní potom bylo absolvování roční stáže v Rakousku na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu, kde studovala ve třídě Paola Pegorara. Hru na kytaru začala vyučovat již při studiu na konzervatoři, momentálně učí osmým rokem. Na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové nastoupila v září v roce 2016, současně působí i na ZUŠ Universum v Řečkovicích.

Tomášková Tereza, Bc. – příčná flétna

Se narodila v Havířově, základní umělecké školy navštěvovala v Ostravě ve třídách Heleny Morysové – zobcová flétna a příčná flétna (ZUŠ Sologubova) a Mgr. Bronislavy Hurníkové – příčná flétna (ZUŠ Viléma Petrželky). Vystudovala hru na flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Marcely Šindelové (2008) a Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a provozovací praxe staré hudby, zaměření zobcová flétna ve třídě Ilony Veselovské, PGDip (2014). Na podzim 2016 absolvovala mastercalss s Ashley Solomonem pořádaný Konzervatoří Evangelické akademie Olomouc pro pedagogy a studenty.

Tanečková Jitka – housle

Moje 30-tiletá pedagogická praxe prošla dlouholetým vývojem.Vždy jsem dbala na přátelský vztah s žákem i jeho rodinou s ohledem na studium poměrně náročného nástroje. Zaměřuji se především na výuku předškolních dětí a snažím se jim dát kvalitní základ k dalšímu studiu hry na housle. Odměnou je mi hrající žák, který si nástroj oblíbí, vystuduje v mé třídě I. i II. stupeň hry na housle a dále se nástroji věnuje. Spolupracuji s kolegy jiných oddělení v rámci komorní a souborové hry zaměřené na společné muzicírování.

Tomaštík Eduard, MgA., PhD. – cimbál, korepetice TO

Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře (hra na cimbál), posléze vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování orchestru u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. Své odborné znalosti si dále rozšířil doktorandským studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století. Svou badatelskou činností v tomto oboru pravidelně přispívá k objasňovaní hudebně – historických vztahů v evropském kontextu, založeném na podrobném studiu dobových pramenů.

Učňová Olga, MgA. – housle

Už od dětství bylo jejím přáním stát se učitelkou houslí, porozumět dětské duši i touze stát se dobrým houslistou. Její sen se splnil. Má třídu nadšených, ale i hledajících dětí různé věkové kategorie. Baví ji skládat a lepit krůček po krůčku jednotlivé prvky, které jsou zapotřebí ke hře na housle. Houslová technika je zpočátku velmi obtížná, někomu jde rychleji, jinému pomaleji. Snaží se o individuální přístup a to nejen s žákem, ale i s rodiči. Tzv. trojkombinace učitel, žák, rodič. Motivace pro žáka je i vystoupení na veřejnosti. Všichni vždy dokážou zahrát, třeba jen lehčí skladbu nebo písničku. Připravuje také žáky na soutěže, kde získávají různá ocenění.

Veselá Klára, Bc.- akordeon

Akordeonistka, zpěvačka, hudební pedagožka, aranžérka a písničkářka, narozena 1987 v Brně. V letech 1992-2002 studovala Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, obory hra na akordeon a sborový zpěv. Pokračovala na brněnské konzervatoři ve studiu hry na akordeon, bayan a sólového zpěvu (2002-2008). Na Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové studovala argentinské tango a jazzový akordeon (2006-08). Účastnila se mezinárodních a českých akordeonových soutěží a wokrshopů viz níže. Pedagogicky působila na Základní umělecké škole Vracov (2008-09) a na Soukromé základní umělecké škole Universum (2008-10). Od roku 2010 se věnuje skladbě sólových akordeonových skladeb a písňové tvorbě, ve které kombinuje prvky šansonu a folku, rytmiku argentinského tanga a italskou melodiku.

Volfová Šárka – klavír

Základní hudební vzdělání získala na dnešní Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila u pí. učitelky Jiřiny Rotterové. Ve školním roce 1973/74 nastoupila na gymnázium na Slovanském náměstí. Na Konzervatoř jí připravila prof. Josefa Hloušková. Konzervatoř studovala od roku 1974, kde byla přijata do 2. ročníku hry na varhany u prof. Vratislava Bělského, hru na klavír jí učil prof. Václav Šeffl. Od 5. ročníku Konzervatoře studovala také hru na cembalo u prof. Vratislava Bělského a později u prof. Šárky Pilátové. Ve studiu cembala pokračovala ještě tři roky po absolutoriu Konzervatoře.

Vorálek Tomáš, Mgr. – zobcová flétna

Mgr. Tomáš Vorálek absolvoval brněnskou JAMU, obor hra na fagot, v r. 1988 ve třídě doc. Františka Svobody. Od r. 1989 je členem orchestru Janáčkovy opery NDB a současně se věnuje pedagogické činnosti. Dlouhá léta byl členem souboru historických nástrojů TIBIA, kde získal vztah a zkušenosti se starou hudbou. T. Vorálek vede i soubor zobcových fléten VK Flétny, kde se žáci učí společnému muzicírování – a radosti z hudby – což je hlavním cílem práce pana učitele.

Zámečník Petr – akordeon

Brněnský rodák s italskými kořeny, uveden v mezinárodní personální encyklopedii osobností uměleckého života „WHO is WHO“ v České republice, absolvent konzervatoře v Plzni, obor akordeon a tango workshopu argentinského bandoneonisty a skladatele, mistra Rodolfa Mederose. Od roku 1993 vystupuje se svými soubory na koncertech, recitálech, v klubech a na mezinárodních hudebních festivalech. Mimo sólovou dráhu se věnuje rovněž pedagogické činnosti na uměleckém Gymnáziu Pavla Křížkovského v Brně a na Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně.

Zavadilová Eva – kytara

Je absolventkou oboru hra na kytaru na Konzervatoři v Brně ve třídě prof. Pavla Janíčka. Další vzdělání si doplnila u vynikajících kytarových pedagogů Štěpána Raka, Stanislava Juřici a na mezinárodních kurzech a festivalech v ČR i v zahraničí. Její žáci se pravidelně účastní kytarových soutěží, kde získávají přední umístění. Několikrát byla v národních kytarových soutěžích oceněna za mimořádné pedagogické výsledky a vynikající přípravu žáků. V roce 2009 natočila s PF Guitar Quartet CD a DVD.