Pedagogové

Bělková Kristýna – přípravná taneční výchova

Připravujeme…

Doležalová Jitka MgA. – tanec

Studium Taneční konzervatoře v Brně, magisterské studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, obor Taneční pedagogika. Členka baletu Národního divadla v Brně, učitelka tanečního oboru SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové, vedoucí Tanečního kroužku při ZŠ Žebětín, učitelka TO ZUŠ V. Kaprálové Brno.

Herák Milan – korepetice

Připravujeme…

Kubáčková Jana MgA. – tanec

Od roku 1999 se věnuje taneční pedagogice. V Praze působila v Centru tance studia DAG, v Tanečním studiu Impuls, v Dětském studiu baletní a pohybové výchovy při HAMU, v Plzni učila na ZUŠ T. Brzkové, v Brně se věnovala taneční a pohybové terapie pro lidi s mentálním postižením a autismem ve stacionáři Effeta a vyučovala na ZUŠ J. Kvapila. Doposud působí jako taneční pedagožka v KS Omega v Brně, na ZUŠ V. Kaprálové v Brně a vede produkci mezinárodního uměleckého festivalu ProART.

Kyseláková Alena Mgr. – tanec

Po gymnaziálních studiích vysokoškolské studium Taneční pedagogiky na Hudební fakultě AMU v Praze u profesorů: Bonuše, Páskové, Ždichyncové a dalších. Mezinárodní kurz Palucca Schule v Drážďanech. Další semináře a školení (výuka LŠU, Španělské tance, Lidové tance, Historické tance atd.). Spolupráce s Operním studiem HAMU. Od roku 1974 praxe na několika LŠU a ZŠ. Lektorka taneční třídy se zaměřením na folklor na Lidové konzervatoři Východočeského kraje.

Tomaštík Eduard Mgr. – korepetice

Připravujeme…