Přijímací řízení

Přijímací řízení 2018-2019 obecné informace

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno ANO:
Vaše dítě bylo přijato ke studiu v naší Základní umělecké škole. V nejbližších dnech vám přijde pokyn k zaplacení úplaty za vzdělání (školného) na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Z důvodu velkého počtu uchazečů o studium v naší škole Vás laskavě prosíme o uhrazení této částky do 15. 6 2018. Rozhodující pro konečné přijetí Vašeho dítěte ke studiu je včasná platba školného. V opačném případě nabídneme místo dalším zájemcům v pořadí.

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Náhradník:
Vaše dítě splnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška), avšak vzhledem ke kapacitnímu omezení školy jej nemůžeme v tuto chvíli pro školní rok 2018/2019 přijmout. Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny náhradníků, které v případě uvolněného místa ve škole budeme ihned kontaktovat. Kapacitu školy stanoví zřizovatel – Jihomoravský kraj.

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Přijat do kurzu (Veselé notičky, Veselá flétna, Veselé housličky):
Vaše dítě bylo přijato do jednoho z kurzů hromadné výuky, které pořádá naše škola v rámci doplňkové činnosti školy. Kurzy probíhají od října do května v prostorách školy a učí zde naši pedagogové.

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Přijat do kurzu Veselé barvičky:
Vaše dítě bylo přijato do kurzu hromadné výuky, který pořádá naše škola v rámci doplňkové činnosti školy. Kurz probíhá od října do května každý čtvrtek 13:20 – 14:35 v prostorách školy a učí zde naši pedagogové.

Výuka hry na hudební nástroje / zpěvu bude probíhat dle osobní domluvy s Vaším pedagogem. Domluva individuálních rozvrhů a zápis do jednotlivých tříd hudební nauky bude 3. 9. 2018 od 14:00 do 18:00 hod. na Palackého tř. 70. Rozpis žáků a pedagogů zveřejníme na informační tabuli ve vestibulu školy.
Součástí výuky je i povinná hudební nauka od 1. do 5. ročníku.

Rozpisy výuky budou zveřejněny 10. 6. 2018 na webu školy.

Pokud bylo vaše dítě přijato, ale rozhodnete se, že nenastoupí, dejte nám prosím vědět na zuskapralove@gmail.com abychom mohli oslovit náhradníky, děkujeme.