Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 bylo uzavřeno a kapacita školy je naplněna. Nové žáky můžeme přijmout pouze v případě, že se některý žák odhlásí. V tom případě kontaktujeme náhradníky. Pro zařazení mezi náhradníky je nutné vyplnit předběžnou on-line přihlášku na webu školy. 

hudební obor

literárně dramatický obor

taneční obor

výtvarný obor

Obecné informace k výsledkům přijímacího řízení

 

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno ANO:

Vaše dítě bylo přijato ke studiu v Základní umělecké škole V. Kaprálové Brno. V nejbližších dnech vám přijde pokyn k zaplacení úplaty za vzdělání (školného) na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Z důvodu velkého počtu uchazečů o studium v naší škole Vás laskavě prosíme o uhrazení této částky do 15. 6 2019. Rozhodující pro konečné přijetí Vašeho dítěte ke studiu je včasná platba školného. V opačném případě nabídneme místo dalším zájemcům v pořadí.

 

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Notičky nebo Barvičky – Vaše dítě bylo přijato do kurzu hromadné výuky, které pořádá naše škola v rámci doplňkové činnosti školy. Více informací o kurzech – Notičky, Barvičky

(Kurz Barvičky se pro velmi malý zájem ve školním roce 2019/2020 nebude otvírat.)

 

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Náhradník:

Vaše dítě splnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška), avšak vzhledem ke kapacitnímu omezení školy jej nemůžeme v tuto chvíli pro školní rok 2019/2020 přijmout. Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny náhradníků, které v případě uvolněného místa ve škole budeme ihned kontaktovat. Kapacitu školy stanoví zřizovatel – Jihomoravský kraj.

 

Když máte u osobního čísla vašeho dítěte napsáno Nepřijat:

Vaše dítě nesplnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška).

 

Pokud bylo vaše dítě přijato, ale rozhodnete se, že nenastoupí, dejte nám prosím co nejdřív vědět na zuskapralove@gmail.com, abychom mohli oslovit náhradníky, děkujeme.

 

Jana Sapáková, ředitelka školy

X