Z výtvarného oboru

Výtvarné stopování

Prohlédněte si fotografie z výstavy prací žáků K. Kuklíkové v Bednárně FIT VUT Božetěchova 2. Na výstavě byly vystaveny práce na téma Výtvarné stopování a společný projekt několika pracovních skupin inspirovaný povídkou Julie a pečení krocani od Miloše Macourka. 

výstava VO

Absolventská výstava Hlava

Vernisáž absolventské výstavy Hlava – projekt Anny Mechlové, a Kamily Dolejškové ze třídy Kamily Hurník Zachrle se konala 15. 6. 2022 v učebně 205 Palackého třídy 70. 

Hlava projekt

Okolo šedé

Podvečerní výstava závěrečných prací absolventů 2022 výtvarného oboru ZUŠ oddělení Mgr. Mirky Brázdové se konala na zahradě ZUŠ Palackého 146 ve středu 22. června 2022

okolo šedé vernisáž

 Výstava Svět IT Bednárna VUT Brno

Společná výstava mladších žáků výtvarného oboru na téma Svět IT se konala v tematicky příhodném místě v prostorách Vysokého učení technického v Brně, na Fakultě informačních technologií v Bednárně. Svoje práce představili žáci výtvarného oboru ze tříd Mirky Brázdové, Kamily Hurník-Zachrle a Kateřiny Kuklíkové. 

Výstava svět IT

Výsledky výtvarné soutěže

Na výsledky výtvarné soutěže 2021 spolu s ukázkami jednotlivých prací se můžete podívat na této stránce, stručné výsledky jsou zveřejněny v dubnovém čísle školního časopisu. Všem účastníkům výtvarné soutěže děkujeme  za krásné návrhy plakátů a výhercům gratulujeme!

Malí výtvarníci vystavují online

Zveme vás na online výstavu prací našich nejmladších výtvarníků ze třídy K. Kuklíkové. Práce vznikaly v období distanční výuky. 

Dražba pro Fenix

Žáci výtvarného oboru M. Tomanová, T. Batelka, Š. Melichar  (ped. M. Brázdová) a K. Střížová (ped. K. H. Zachrle) přispěli svými obrázky do benefiční dražby pro ParaCENTRUM Fenix a jejich obrázky byly vybrány do finální kolekce pro dražbu.  Gratulujeme!

Dražba obrazů žáků a studentů základních, uměleckých a středních škol  bude probíhat  od 20.5. do 6.6. 2021.

T. Batelka – Modrý čtverec

Výtvarná soutěž Animág

Během distanční výuky vytvořilo několik žáků výtvarného oboru (ped. M. Brázdová) krátké animované filmy

a odeslali je do soutěže ANIMÁG v Kroměříži.

Ze 150 soutěžních snímků bylo vybráno 3 x 10 animací do finále,

z toho 3 z naší školy.

 Jsou to filmy a autoři:

1. Dobrodružství pandy (Petra Buksová) – kategorie 6 -11 let

2. Koloběh života (Petr Horký) – kategorie 6 -11 let

3. Kaňka (Kryštof Hladík) – kategorie 11-15 let

Filmy našich žáků jste mohli  podpořit v diváckém hlasování do neděle 23.5. 2021. Děkujeme!

X