Přijímací řízení

Jak se přihlásit

 

1. Vyplňte a odešlete předběžnou přihlášku ke studiu. Po úspěšném odeslání přihlášky se objeví věta: Vaše přihláška byla v pořádku odeslána.

2. Dostavte se s dítětem k přijímacímu pohovoru a talentové zkoušce ve vypsaných termínech. Vaše předběžná přihláška bude vytištěná a nachystaná k podepsání zákonným zástupcem nezletilého žáka / zletilým žákem.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR). Předběžné přihlášky žáků, kteří se nedostaví k přijímacímu pohovoru, budou skartovány.

Výše úplaty za vzdělání (školné) zde.

Termíny talentových přijímacích zkoušek na školní rok 2019/2020

Hudební obor, Literárně-dramatický obor

PO 15. 4. 2019 (14.00 – 18.00)

ST 24. 4. 2019 (14.00 – 18.00)

v budově na Palackého třídě 70

Výtvarný obor, Taneční obor

ČT 25. 4. 2019 (14.00 – 18.00)

PÁ 26. 4. 2019 (14.00 – 18.00)

v budově na Palackého třídě 146

Podrobné informace

 

Hudební obor: 
Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání, tedy zejména intonační a rytmické schopnosti. Od 7 let věku jsou žáci přijímáni podle výsledku talentové zkoušky do odpovídajícího ročníku základního studia.

Vyučujeme přípravnou hudební výchovu, hru na klavír, varhany, cembalo, housle, violoncello, kontrabas, akordeon, kytaru, basovou kytaru, bicí, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, fagot, saxofon, trubku, baskřídlovku, tubu, pozoun, lesní roh, cimbál a zpěv.
Hudební obor se vyučuje na hlavní budově Palackého 70 a na Základní škole v Jehnicích, Blanenská 1. (V Jehnicích pouze přípravná hudební výchova, hra na klavír a zobcovou flétnu)

Literárně dramatický obor – herectví: 
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. Součástí zkoušky je motivační rozhovor. Přijímáme především žáky od 12 let.
Literárně dramatický obor se vyučuje na hlavní budově Palackého 70.

Výtvarný obor: 
Přijímáme žáky od 5 let. Doporučujeme přinést domácí výtvarné práce. Součástí zkoušky je výtvarná tvorba (kresba).
Výtvarný obor se vyučuje na pobočce Palackého 146.

Taneční obor: 
Přijímáme žáky od 5 let. Předpokladem jsou rytmické a pohybové schopnosti a základní hudební cítění. Přineste si prosím cvičební oděv a cvičky s bílou podrážkou, děkujeme.
Taneční obor se vyučuje na Palackého 146.

O výsledku přijímacího řízení budete informování na webových stránkách školy.

Na naší ZUŠ pracují s žáky zkušení pedagogové, kteří často sami aktivně koncertují nebo vyučují i na vyšších typech uměleckých škol. Vzdělávání na ZUŠ probíhá podle odborně stanovených kritérií nastavených v Rámcovém vzdělávacím programu. Jedná se o státem nastavené komplexní studium, poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Kvalita vzdělávání je ověřena při každoročních postupových zkouškách. Naši nejlepší žáci dosahují vynikajících výsledků v nejrůznějších soutěžích u nás i v zahraničí a jsou přijímáni ke studiu na konzervatoře a střední umělecké školy.

Těšíme se na vás!

X