Domů

ho
to
vo
ldo

Výuka od 25. 11. 2020

Z rozhodnutí  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od 25. 11. 2020 povolena individuální prezenční výuka – jeden pedagog a jeden žák. Hromadné obory zatím pokračují ve výuce distanční formou.  Viz výtah z Informace o provozu škol a školských zařízení. 

Mladí pianisté

 V letošním IX. ročníku klavírní soutěže Mladí pianisté hrají na Steinway & sons získal Martin Bajer 1. cenu, (4. kat)  Adrian Sloučka 2. cenu (nejmladší kat.)  a Matyáš Bína 3. cenu (2. kat). Všem gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy a jejich učiteli Martinu Fišlovi děkujeme za jejich dlouhodobou vynikající přípravu! 

Nové číslo školního časopisu

Podívejte se na nové číslo zde.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky školy

Nakresli kolekci 10 obrázků na školní plakáty a vyhraj poukaz na výtvarné potřeby v hodnotě až 2 000 Kč.

Uzávěrka soutěže  je 28. 2. 2021!

Podrobná pravidla viz plakát

MS Teams

Naše škola nově nabízí našim učitelům i žákům komfortnější možnost distanční výuky na komunikační platformě MS TeamsPokud máte problém s přihlášením, kontaktujte nás prosím na zus.kriz@gmail.com. 

Využití MS Teams je dobrovolné a záleží na dohodě s vaším pedagogem. 

Anežka Topinková autorkou ZIMNÍHO KELÍMKU Kofi-Kofi

Návrh naší žákyně Anežky Topinkové je prostě vymakaný a Anežka po zásluze zvítězila ve finále výtvarné soutěže o podobu zimní edice kelímků Kofi-Kofi. Gratulujeme jí i její učitelce Kamile Hurník-Zachrle! Viz vyhlášení výsledků na facebooku.

Elektronická žákovská knížka

Pokud si přejete používat elektronickou formu žákovské knížky, požádejte svého učitele o vydání přístupových hesel. Přihlásit se potom můžete zde.

Veselé notičky

V rámci doplňkové činnosti školy pořádáme kurz hromadné výuky Veselé notičky pro děti pětileté až šestileté.  Kurz je zaměřen na obecné rozvíjení hudebnosti dětí a jejich smyslu pro rytmus a intonaci formou nejrůznějších her a hudebních cvičení. 

Výuka Veselých Notiček začíná 1. října. Rozvrh kurzu Veselé Notičky pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Přes internet dítě na nástroj nenaučíte,

protestují ředitelé ZUŠ

Brněnské základní umělecké školy mají výhrady k povinnému přechodu na distanční vzdělávání. Ředitelům škol opatření přijdou nelogická a upozorňují na související pokles kvality výuky. Distanční výuku kritizuje například ředitelka ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Jana Sapáková. Výuka hry na hudební nástroj či výuka tance podle ní vyžaduje přímý kontakt. „Nejde jen o zahrání správných not, dítě se učí i barvu tónu, výraz skladby nebo jak správně nástroj držet. A to se on-line opravdu těžko vysvětluje,” řekla Sapáková. Pavel Sapák, ředitel ZUŠ Františka Jílka a předseda Asociace základních uměleckých škol v Jihomoravském kraji, požádal krajské hygieniky, aby situaci přehodnotili a povolili aspoň výuku jeden na jednoho, kdy je v učebně jen učitel a žák. Celý článek si můžete přečíst zde.

Otevřený dopis celého týmu ZUŠ Open Nadace Magdaleny Kožené a stipendijní Akademie MenArt

 

rádi sdílíme: 

Listopad, 2020

žádné události

VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Podporujeme žáky naší ZUŠ, více zde.

Výroční zpráva školy 2019-20

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 je k nahlédnutí zde.

Moderní vzdělávání pedagogů

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt

 Moderní vzdělávání pedagogů

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Zapojení do projektu MAP II

naše škola je zapojena do projektu  MAP II

což je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), se spoluúčastí města Brna. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání.

X