Domů

ikona hudební obor
ikona taneční obor
ikona Výtvarný obor
ikona dramatický obor

Výuka od 11. 1. do 22. 1. 2021

Podle informace z MŠMT ze dne 7. 1. 2021 bude výuka do nadále probíhat ve stejném režimu, jako doposud, tedy podle opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. 12. 2020.  Výuka žáků základních uměleckých škol i nadále probíhá distančním způsobem. Toto opatření je platné do 22. 1. 2021.  Děkujeme za pochopení.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky školy

Nakresli kolekci 10 obrázků na školní plakáty a vyhraj poukaz na výtvarné potřeby v hodnotě až 2 000 Kč.

Uzávěrka soutěže  je 28. 2. 2021!

Podrobná pravidla viz plakát

O Květušce

poslechněte si audio pohádku, kterou natočili žáci z literárně-dramatické třídy Anny Hřebíčkové.

Klezmer Ensemble

 vám přeje úspěšný a ve zdraví prožitý

nový rok 2021

skladba Sherele

Žesťová třída naší ZUŠ

 vám vinšuje Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Kytarový soubor naší ZUŠ

 vám nese noviny, poslouchejte:-) 

Nové číslo školního časopisu

Podívejte se na nové číslo zde.

MS Teams

Naše škola nově nabízí našim učitelům i žákům komfortnější možnost distanční výuky na komunikační platformě MS TeamsPokud máte problém s přihlášením, kontaktujte nás prosím na zus.kriz@gmail.com. 

Využití MS Teams je dobrovolné a záleží na dohodě s vaším pedagogem.

Willahermosa 2020

 V letošním 16. ročníku mezinárodní klavírní soutěže International Piano Online Competition Willahermosa Mexico 2020 získal Martin Bajer (ped. Martin Fišl)  vynikající 3. cenu. Jeho soutěžní vystoupení si můžete poslechnout na youtube. Soutěže se zúčastnilo více než 100 soutěžících z 24 zemí. Gratulujeme k tomuto mimořádnému úspěchu! 

Mladí pianisté

 V letošním IX. ročníku klavírní soutěže Mladí pianisté hrají na Steinway & sons získal Martin Bajer 1. cenu, (4. kat)  Adrian Sloučka 2. cenu (nejmladší kat.)  a Matyáš Bína 3. cenu (2. kat). Všem gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy a jejich učiteli Martinu Fišlovi děkujeme za jejich dlouhodobou vynikající přípravu! 

 Piana do škol

Rodinná nadace Karla Komárka v září zakoupila za 5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnutých čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu. Nástroje se nadace rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v rámci grantové výzvy odborná komise vybrala 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila jasnou potřebnost získat nové pianino. Průměrné stáří nástrojů na těchto školách je 49 let. 11 prvních škol již obdrželo piana od nadace Karla Komárka.

Naše škola se do grantové výzvy přihlásila a byla vybrána mezi těchto 56 škol.

Dne 24. 11. 2020 byla spuštěna veřejná sbírka Piana do škol, která má za cíl vybrat finanční prostředky na pianina pro dalších 45 škol, které postoupily do druhého kola grantové výzvy nadace Karel Komárek Family Foundation.  Můžete přispět přímo naší škole, nebo bude váš dar rozdělen rovnoměrně mezi všechny školy v tomto projektu. Generálním partnerem veřejné sbírky je výrobce Petrof. 

Veselé notičky

V rámci doplňkové činnosti školy pořádáme kurz hromadné výuky Veselé notičky pro děti pětileté až šestileté.  Kurz je zaměřen na obecné rozvíjení hudebnosti dětí a jejich smyslu pro rytmus a intonaci formou nejrůznějších her a hudebních cvičení. Rozvrh kurzu Veselé Notičky pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Leden, 2021

23Pro(Pro 23)0:0002Led(Led 2)23:59Vánoční prázdniny

VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Podporujeme žáky naší ZUŠ, více zde.

Elektronická žákovská knížka

Pokud si přejete používat elektronickou formu žákovské knížky, požádejte svého učitele o vydání přístupových hesel. Přihlásit se potom můžete zde.

Výroční zpráva školy 2019-20

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 je k nahlédnutí zde.

Moderní vzdělávání pedagogů

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt

 Moderní vzdělávání pedagogů

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Zapojení do projektu MAP II

naše škola je zapojena do projektu  MAP II

což je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), se spoluúčastí města Brna. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání.

X