Domů

ikona hudební obor
ikona taneční obor
ikona Výtvarný obor
ikona dramatický obor

CO JE U NÁS NOVÉHO...

Prázdniny

Všem našim žákům, jejich rodičům a ostatním příznivcům školy přejeme krásné prázdniny!

Potřebujete se s námi během prázdnin spojit? Napište nám na zuskapralove@gmail.com a ozveme se vám zpátky. 

prázdniny

Hromadné rozvrhy pro školní rok 2022/2023

Hudební nauky

Sbor, orchestry

PHV, Veselé notičky

Literárně dramatický obor

TO Doležalová

TO Kubáčková

VO M. Brázdová

VO Kuklíková

VO Hurník-Zachrle

Individuální rozvrhy hudebního oboru si budete domlouvat s vyučujícím dne 1. 9. odpoledne. Bližší informace budou zveřejněny na webu školy před začátkem školního roku. 

Romeo, Julie, tma a …

 Dne 5. 6. odehráli v divadle Barka naši žáci – herci představení Romeo, Julie, tma a…  Za nádherné fotografie děkujeme  panu Růžičkovi a panu Plieštikovi.

romeo julie titulka

Úspěchy našich žáků

Gratulujeme našim žákům k výborným výkonům  v ústředních kolech soutěže MŠMT:

Sólový a komorní zpěv

Příčná flétna

Fagot

Zobcová flétna

Hra na cimbál

Komorní hra s cimbálem

Martin Bajer, žák M. Fišla získal 1. cenu na II. Mezinárodní vídeňské jarní hudební soutěži. 

Viktorie Kozánková, žákyně J. Něničkové získala 1. cenu na online Mezinárodní hudební soutěži ve Švédsku ve hře na příčnou flétnu.

Gratulujeme našim žákům a děkujeme jim i jejich pedagogům a korepetitorům za vzornou reprezentaci školy! 

Naši žáci přijatí na vyšší školy uměleckého směru

Berenika Kučerová z klavírní třídy Martina Fišla byla přijata ke studiu hry na klavír na Konzervatoři Brno. 

Elodi Suquet z pěvecké třídy Aleny Feldmannové byla přijata na dramatické oddělení Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací.

Ondřej Vlček z výtvarné třídy Kamily Hurník Zachrle byl přijat na obor Motion design  na Střední škole umění a designu.

Mikuláš Zimula bývalý žák z výtvarné třídy Miroslavy Brázdové  uspěl v přijímacím řízení na Fakultu výtvarných umění v Brně na VUT a nastupuje na obor Grafika.

Marie Bodešínská  bývalá žákyně z výtvarné třídy Miroslavy Brázdové uspěla u zkoušek a nastupuje na Školu umění a designu na obor Produktový design.

Veronika Němcová  a Kristýna Kalná z výtvarné třídy Miroslavy Brázdové uspěly v talentových zkouškách na fakultu architektury VUT. 

Všem žákům a jejich pedagogům moc gratulujeme a žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Srpen, 2022

01Čvc0:0031Srp(Srp 31)23:59Prázdninypřejeme vám všem nádherné prázdniny

Nové číslo školního časopisu

V novém čísle školního časopisu vás čeká řada zajímavých článků, fotek, výtvarných prací, rozhovorů a mnoho dalších aktualit z naší ZUŠky. Příjemné počtení!

Elektronická žákovská knížka

Pokud si přejete používat elektronickou formu žákovské knížky, požádejte svého učitele o vydání přístupových hesel. Přihlásit se potom můžete zde.

Bezbariérový přístup do školy

Díky novému výtahu je přístup do naší školy bezbariérový. Pro nástup do výtahu ze dvora a bližší informace volejte kancelář školy tel. 541 213 946 nebo kontaktujte službu na koncertě.

VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Podporujeme žáky naší ZUŠ, více zde.

VIVO logo

Zapojení do projektu MAP II

naše škola je zapojena do projektu  MAP II

což je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), se spoluúčastí města Brna. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání.

X