Domů

ho
to
vo
ldo

MS teams

Naše škola nově nabízí našim učitelům i žákům komfortnější možnost distanční výuky na komunikační platformě MS teams.  V těchto dnech jsme rozeslali informační maily s přihlašovacími údaji rodičům všech žáků školy na mailové adresy rodičů. Zkontrolujte si prosím hromadnou poštu a spamový koš (odesílali jsme cca 750 unikátních mailů). Pokud jste podrobný návod na instalaci  a přihlašovací údaje dosud neobdrželi, kontaktujte nás prosím na zus.kriz@gmail.com. 

Vaši pedagogové se s vámi spojí ohledně podrobnější domluvy. Využití MS teams je dobrovolné a záleží na dohodě s vaším pedagogem.

Výuka od 14. 10. 2020

Z rozhodnutí  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přechází od 14. 10. 2020 naše škola opět na výuku distanční formou.  Dny 26. 10. a 27. 10. jsou stanoveny jako volné dny (prázdniny).

Anežka Topinková autorkou ZIMNÍHO KELÍMKU Kofi-Kofi

Návrh naší žákyně Anežky Topinkové je prostě vymakaný a Anežka po zásluze zvítězila ve finále výtvarné soutěže o podobu zimní edice kelímků Kofi-Kofi. Gratulujeme jí i její učitelce Kamile Hurník-Zachrle! Viz vyhlášení výsledků na facebooku.

 Hromadné rozvrhy  2020/2021

výtvarný obor

M. Brázdová

K. Hurník-Zachrle

K. Kuklíková

 Hromadné rozvrhy  2020/2021

taneční obor

J. Doležalová

J. Kubáčková

 Hromadné rozvrhy  2020/2021

LDO

K. Francová, A. Hřebíčková, E. Křížová

Nové číslo školního časopisu

Podívejte se na nové číslo zde.

Otevřený dopis celého týmu ZUŠ Open Nadace Magdaleny Kožené a stipendijní Akademie MenArt

 

rádi sdílíme: 

Elektronická žákovská knížka

Pokud si přejete používat elektronickou formu žákovské knížky, požádejte svého učitele o vydání přístupových hesel. Přihlásit se potom můžete zde.

Veselé notičky

V rámci doplňkové činnosti školy pořádáme kurz hromadné výuky Veselé notičky pro děti pětileté až šestileté.  Kurz je zaměřen na obecné rozvíjení hudebnosti dětí a jejich smyslu pro rytmus a intonaci formou nejrůznějších her a hudebních cvičení. 

Výuka Veselých Notiček začíná 1. října. Rozvrh kurzu Veselé Notičky pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Přes internet dítě na nástroj nenaučíte,

protestují ředitelé ZUŠ

Brněnské základní umělecké školy mají výhrady k povinnému přechodu na distanční vzdělávání. Ředitelům škol opatření přijdou nelogická a upozorňují na související pokles kvality výuky. Distanční výuku kritizuje například ředitelka ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Jana Sapáková. Výuka hry na hudební nástroj či výuka tance podle ní vyžaduje přímý kontakt. „Nejde jen o zahrání správných not, dítě se učí i barvu tónu, výraz skladby nebo jak správně nástroj držet. A to se on-line opravdu těžko vysvětluje,” řekla Sapáková. Pavel Sapák, ředitel ZUŠ Františka Jílka a předseda Asociace základních uměleckých škol v Jihomoravském kraji, požádal krajské hygieniky, aby situaci přehodnotili a povolili aspoň výuku jeden na jednoho, kdy je v učebně jen učitel a žák. Celý článek si můžete přečíst zde.

Kateřina Škárová na Velehradě

 Kateřina Škárová, žákyně Aleny Feldmannové účinkovala na  tradičním benefičním koncertu v rámci Večera dobré vůle 4. 7. 2020 na Velehradě. V provedení částí Pavlicovy Missa brevis vystoupila jako sólistka spolu s dalšími stipendisty Kateřiny Kněžíkové letošního ročníku Akademie MenART.

Říjen, 2020

žádné události

VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Podporujeme žáky naší ZUŠ, více zde.

Výroční zpráva školy

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 je k nahlédnutí zde.

Moderní vzdělávání pedagogů

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt

 Moderní vzdělávání pedagogů

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Zapojení do projektu MAP II

naše škola je zapojena do projektu  MAP II

což je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), se spoluúčastí města Brna. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání.

X