Domů

ho
to
vo
ldo

Kapacita téměř naplněna!

Volné obory pouze:

violoncello, trubka, trombon, akordeon, klarinet, hoboj, skladba
tanec

Na jiné obory už přihlášku neposílejte!

Pro přihlášení k talentové zkoušce vyplňte online formulář ZDE

Dostavte se s vaším dítětem k talentové zkoušce ve vypsaném termínu. Vaše přihláška bude vytištěná a nachystaná k podepsání.

Z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR nelze vykonat talentovou zkoušku bez předem vyplněné online přihlášky. Děkujeme za pochopení!

Hudební obor

5. 6. 2020

v budově Palackého tř. 70

Přesný čas konání talentové zkoušky vám zašleme na mail.

Více informací naleznete ZDE

Literárně-dramatický obor

5. 6. 2020

v budově Palackého tř. 70

Přesný čas konání talentové zkoušky vám zašleme na mail.

Více informací naleznete ZDE

Zakončení školního roku 2019/2020

V hlavní budově  ZUŠ Palackého tř. 70 budou od 18. 6. 2020 probíhat stavební práce – budování výtahu.  Investorem je Úřad městské části Brno Královo Pole.  Tato akce byla připravována dlouhou dobu a je řádně nahlášena i na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Z tohoto důvodu bude od 18. do 30. 6. probíhat výuka na hudebním a LDO oboru distanční formou. (Výuka tanečního a výtvarného oboru probíhá beze změn). 

Způsob a doba předání vysvědčení budou upřesněny. 

Martin Bajer v Salonu ZUŠ

 Martin Bajer, žák Martina Fišla pod vedením mentora Ivo Kahánka  hrál v pátek 15. 5. 2020 v Praze na výjimečném online koncertu Salon ZUŠ pro festival Pražské jaro, kterým byl zahájen jeho online program. Jednalo se o vystoupení letošních stipendistů klasických hudebních oborů akademie MenART. Původně měl být koncert součástí jak koncertního programu Pražského jara, tak letošního programu ZUŠ Open. 

O tomto konkrétním koncertu projektu MenArt více zde, foto z koncertu zde, záznam koncertu na youtube , Martin Bajer hraje od 1:03:00.

 

Obnovení prezenční výuky

Od pondělí 11. 5. 2020 bude za výrazně zpřísněných hygienických podmínek obnovena prezenční výuka na ZUŠ V. Kaprálové, a to ve všech oborech. Účast ve výuce je dobrovolná, o případné neúčasti je však nutné písemně informovat třídního učitele.

Pro vstup do školy je nezbytné dodržovat následující pravidla:


Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.


Pro vstup do školy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

(dokument ke stažení ZDE)


Ve společných prostorách školy je nutné nosit roušku.


Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.


Po příchodu do školy si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci.


Kolektivní výuka probíhá v maximálním počtu 15 lidí v učebně.


O dalších konkrétních hygienických a organizačních opatřeních vás bude informovat třídní učitel.


Věříme, že i přes velká omezení se nám společně podaří znovuobnovit smysluplnou výuku na naší škole, a že se navrátíme k rozdělané umělecké práci.

Hygienické podmínky ve škole

Úklid celé školy denně probíhá ve zvýšeném režimu.

Všechny využívané prostory jsou pravidelně a ve zvýšené frekvenci uklízeny a dezinfikovány (s důrazem na místa dotyku rukou).

U vstupu do školy je k dispozici dávkovač s dezinfekčním prostředkem na ruce.

Toalety jsou vybaveny tekutým mýdlem, dezinfekcí na ruce a jednorázovými papírovými ručníky.

Výuka v Jehnicích

Výuka na našem odloučeném pracovišti v ZŠ Jehnice bude i nadále probíhat distanční formou .

Nové číslo školního časopisu

Podívejte se na nové číslo zde.

Červen, 2020

11Kvě(Kvě 11)12:0017Čvn(Čvn 17)23:30obnovení výukyobnovení prezenční výuky na všech oborech ve zvýšeném hygienickém režimu

05Čvn14:0018:00Přijímací zkoušky HO a LDO14.00 - 18. 00 / Palackého 70, talentové přijímací zkoušky do hudebního a literárně dramatického oboru ZUŠ

VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno

Podporujeme žáky naší ZUŠ, více zde.

Výroční zpráva školy

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 je k nahlédnutí zde.

Moderní vzdělávání pedagogů

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt

 Moderní vzdělávání pedagogů

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Zapojení do projektu MAP II

naše škola je zapojena do projektu  MAP II

což je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), se spoluúčastí města Brna. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání.

Naši žáci v okresních kolech soutěží MŠMT

V okresních kolech soutěží MŠMT ve hře na klavír, ve hře na kytaru, ve hře na housle  a ve hře na violoncello naši žáci výborně reprezentovali naši školu.  Mimořádných výsledků dosáhli zejména žáci M. Fišla (klavír) – 5x 1. cena s postupem, Martin Fišl zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogickou přípravu soutěžících a Martin Bajer zvláštní cena poroty, a žáci E. Zavadilové (kytara) – 6x 1. cena s postupem a Eva Zavadilová zvláštní ocenění poroty za mimořádné pedagogické vedení. Gratulujeme!

Elektronická žákovská knížka

Pokud si přejete používat elektronickou formu žákovské knížky, požádejte svého učitele o vydání přístupových hesel. Přihlásit se potom můžete zde.

Školní fotogalerie

Do školní fotogalerie jsme přidali fotky z koncertu pro mateřské školy 10. 3. 2020 a několik starších fotogalerií.

X