Historie a současnost

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, nesoucí jméno významné české skladatelky a královopolské rodačky, je výraznou kulturně vzdělávací institucí na území městské části Královo Pole. Už mnoho desítek let důstojně reprezentuje kulturu v této části Brna. Stala se odrazovým můstkem pro řadu významných profesionálních umělců a zanechala nesmazatelnou stopu v oblasti kulturnosti u stovek, ba dokonce tisíců dětí.

V Králově Poli byla v minulosti řada soukromých hudebních škol. Státní škola zde byla ustavena od 1. září 1949 jako pobočka Městské hudební školy v Brně, přímé nástupkyně hudební školy Filharmonického spolku Besedy brněnské, založené roku 1882 Leošem Janáčkem. Působilo zde původně 7 učitelů hudebního oboru a brzy vznikla i třída taneční. Za samostatnou školu byla vyhlášena 1. února 1958, měla tehdy 262 žáků. Od května 1990 byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaveden název Základní umělecké školy. Čestný název „Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové“ nese škola od roku 2002.

V naší škole se vyučuje čtyřem uměleckým oborům. Obor hudební a literárně-dramatický sídlí v hlavní budově na Palackého třídě 70, obor taneční a výtvarný pak v budově bývalé mateřské školky na Palackého třídě 146. Naši žáci pravidelně získávají ocenění v nejrůznějších soutěžích, absolventi jsou často přijímáni na střední i vysoké školy uměleckého směru. V současné době školu navštěvuje přes 900 žáků a působí v ní 50 pedagogů.

X