Hudební obor

Posláním hudebního oboru je vychovávat aktivní amatérské hudebníky, eventuálně připravit talentované žáky na školy s uměleckým zaměřením. Studium usměrňuje zájem a vztah k hudbě, kultivuje žákovu osobnost. Cílem je také vychovávat posluchače hudby, pro které je hudba životní potřebou.

Hudební obor je realizován přípravným studiem (1-2 roky), základním studiem prvního stupně (7 let) a druhého stupně (4 roky). Na základní studium může v případě zájmu navázat dvouleté studium dospělých.

Každý žák se v rámci svého studia zúčastní různých vystoupení a koncertů školy. Jako povinná recepce a reflexe hudby je při studiu hry na nástroj a zpěvu vyučován předmět Hudební teorie a praxe (1. – 5.ročník). Od 4. ročníku I. stupně je studium rozšířeno o souborovou hru. Žáci mají možnost vybrat si z celé řady souborů různého zaměření – soubor zobcových fléten, smyčcový soubor, taneční soubor, kytarový soubor, soubor staré hudby, dětský pěvecký sbor Vitulka aj.

Kromě toho vznikají v průběhu školního roku soubory různého nástrojového obsazení z momentální potřeby školy a žáků.

X