Literárně-dramatický obor

Obor nabízí dětem osobnostní rozvoj, podporuje jejich vlastní tvořivost prostředky dramatické výchovy, zejména prostřednictvím schopnosti vcítit se, vmyslet se, vžít se. Rozvíjí vlohy, dovednosti a znalosti žáka v oboru divadelní, slovesné i literární tvorby.

Vzdělání v literárně dramatickém oboru umožňuje dětem získat tvůrčí zkušenost a zdravé sebevědomí také v oblasti komunikace a sdělování, vztahů a jednání, což jsou zkušenosti, které mohou uplatnit nadále v kterékoli pracovní profesi i v běžném životě.

Pracuje se ve skupinách i individuálně. LDO je koncipováno jako systém vzdělávání ve dvou stupních základního studia, kterému předchází dvouleté přípravné studium. Žáci přípravného studia se učí hravou formou vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit dramatické i jiné hry.

Cílem vzdělávání žáků základního studia I. a II. stupně je především probouzet vlastní aktivitu, schopnost spolupracovat ve skupině a schopnost postupného osvojování a správného užívání odborných dovedností.

Na základní studium může v případě zájmu navázat studium pro dospělé.

Obsahy jednotlivých studijních předmětů se vzájemně prolínají, náplň praktické výuky doplňuje vhodně integrovaná recepce a reflexe literárního a dramatického umění.

X