VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové

VIVO – spolek rodičů a přátel ZUŠ V. Kaprálové Brno působí při ZUŠ od roku 1996. VIVO podporuje zkvalitňování výuky, motivaci žáků, pořádání kulturních akcí a snaží se, aby se škola dostala do širokého povědomí veřejnosti.

 

Spolek finančně přispívá na:

+  pronájmy koncertních sálů a divadel žákům hudebního, tanečního oboru a LDO

+  pronájmy prostorů pro vernisáže a výstavy žáků výtvarného oboru

+  dárky pro absolventy

+  drobné opravy nástrojů

+  nákup spotřebních materiálů žákům výtvarného oboru

+  startovné žákům, kteří reprezentují školu na národních i mezinárodních soutěžích

Finanční prostředky, které spolek VIVO získává právě od Vás, rodičů a přátel školy, jsou použity výhradně pro děti navštěvující naši školu. A proto Vás i ve stávajícím školním roce prosíme o spolupráci a finanční podporu našich aktivit. Budeme Vám vděční za dar v jakékoli výši. Těm z Vás, kteří by chtěli uplatnit dar pro spolek VIVO ke snížení základu daně, na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru.

Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo na transparentní účet spolku VIVO: 2900316165/2010  (Fio banka)

Rodiče žáků, kteří mají půjčený hudební nástroj ze školy, žádáme navíc o příspěvek na opravy nástrojů podle pokynů třídního učitele.

 

Děkujeme za vaši ochotu a štědrost a těšíme se na spolupráci s Vámi v tomto školním roce.

 

Za spolek VIVO a jeho výbor:

Markéta Šmerdová, předsedkyně

smerdovamar@gmail.com

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
X