Spolupráce a projekty

Dlouhodobé projekty

 

•  Slavnostní koncerty v Besedním domě

•  Vystoupení Mladých tanečníků v Mahenově divadle, v SONO centru a v divadle Barka

•  Výstavy v Malé královopolské galerii a ve foyeru Besedního domu

•  Výchovné koncerty pro MŠ městské části Brno-Královo Pole a Brno-Řečkovice

•  Koncerty pro centrum Kociánka

•  Pořádání celobrněnského pěveckého koncertu, účast na celobrněnském kytarovém koncertu

Regionální spolupráce

 

•  Spolupráce s Úřadem městské části Brno-Královo Pole
(vystoupení na Erbovních slavnostech, předávání plaket významným spoluobčanům, Vánoční koncert pro seniory)

•  Spolupráce s Úřadem městské části Brno-Řečkovice (hudební vystoupení na vernisážích)

•  Dlouhodobá spolupráce se Společností Bohuslava Martinů

•  Spolupráce s Konzervatoří Brno (účast žáků na projektu Klavírní mládí)

•  Vystoupení sólistů s Filharmonií Brno v rámci projektu Mozartovy děti

•  Spolupráce s Helfertovým komorním orchestrem

•  Spolupráce s Klubem moravských skladatelů

•  Spolupráce s orchestrem Mladí brněnští symfonikové

•  Akordeonové podvečery (spolupráce s brněnskými ZUŠ)

•  Organizování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek ZUŠ

Mezinárodní spolupráce

 

•  Družební spolupráce se ZUŠ Eugena Suchoně Bratislava (Slovensko) http://www.zusesuchona.bratislava.sk/

 

ZUŠ OPEN

Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru – www.zusopen.cz

•  Základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho společného dne

•  Program pro širokou veřejnost po celé České republice

•  Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech

•  Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání

•  Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace

X