Výtvarný obor

Vzdělávání ve výtvarném oboru usiluje o to, aby děti a mladí lidé, kteří o ně projeví zájem, získávali podle svých schopností hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázali ho výtvarně vyjádřit.

Učí je vzájemné výtvarné komunikaci, cítění a prožívání a v další fázi zejména tvořivému myšlení.

Specifickým rysem studia výtvarného oboru na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně je tzv. projektová výuka, v níž žáci a studenti oboru dlouhodobě pracují na nejrůznějších tématech. Jde o promyšlené koncepční vedení výtvarných lekcí, s cílem seznámit je často netradičními cestami se všemi dostupnými prostředky výtvarné tvorby v ploše i prostoru.

Podle svého zájmu i osobních dispozic si mohou žáci základního studia výtvarného oboru vybrat ze dvou studijních zaměření: Výtvarná tvorba a Multimediální tvorba.

Předstupněm základního studia je dvouleté přípravné studium (pro děti od 5 let). Žáci přípravného studia se hravou formou seznámí se širokou škálou možností výtvarné tvorby, a to ve všech základních disciplínách výtvarného umění.

Základní studium I. a II. stupně (pro děti od 7 let) je zaměřeno na plynulý vývoj od dětského spontánního projevu po autentickou tvorbu dospívajících. Výuka navazuje také na soudobé postupy, odvozené z profesionální výtvarné tvorby.

Obsahovou náplň doplňují kapitoly z teorie výtvarné kultury, které jsou promyšleně propojeny s praktickou výukou.

Stranou přitom nezůstává ani klasická studijní kresba, malba i modelování, které tvoří základ přípravy k talentovým zkouškám na střední i vysoké školy výtvarného směru.

Na základní studium může v případě zájmu navázat studium dospělých.

Výtvarné i multimediální projekty našich žáků jsou každoročně k vidění na nejrůznějších soutěžích, přehlídkách a výstavách, a to nejen v Brně.

X